SMART CITY

ZMLUVY

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2020

Dátum uzavretia: 09.11.2020

Dátum zverejnenia: 12.04.2021

Dátum účinnosti: 12.04.2021

Dátum uzavretia: 29.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.04.2021

Dátum účinnosti: 12.04.2021